Chiến Báo Tháp Thí Luyện Nước Ngô

Khi tham gia chinh phục tháp thí luyện và đạt tới các tầng nhất định, bạn có thể bỏ ra một lượng Hồn Tướng để có thể chiêu mộ các danh tướng.

Ngoài ra vượt tháp tầng 40 là điều kiện khó khăn nhất đòi hỏi cần đạt được để nâng cấp lên tướng cấp 4, sau đây là một số chiến báo mình thu thập chia sẻ cho các bạn tham khảo.


Yêu cầu bắt buộc phải có để vượt từ tầng 30 trở đi là đạt được 800k Uy danh có danh hiệu Đô Đốc 10. Khi đó bạn sẽ được thêm 25% Công và 25% Thủ. Điều này rất quan trọng giúp bạn vượt qua tháp thí luyện dễ dàng hơn. Ngoài ra khi đạt được Đô Đốc 10 bạn có thể cổ vũ bằng 200 điểm Uy Danh 1 điểm - sẽ tiết kiệm 1 phần nào đó vàng. Vàng đó bạn có thể dùng 20 vàng để vượt tiếp tục trong tháp nếu đã sắp vượt thành công.

Ấn : Mang tất cả ấn mưu phòng + Ấn Mưu công + Dẫn binh Ấn : Mưu công 640 + Chiến phòng 375 + Chiến phòng 225 + Chiến công 640 + Phòng thủ 225

Ấn : 3 ấn Phòng thủ + 2 ấn Dẫn binh
Ấn: Dẫn binh + Phòng thủ +Chiến công + Chiến phòng + Mưu công 

Ấn: Dẫn binh + Phòng thủ +Chiến công + Chiến phòng + Mưu công

Ấn: Dẫn binh + 2 Phòng thủ +Chiến công + Mưu công

Ấn: Dẫn binh + 3 Phòng thủ +Chiến công + Mưu công

Ấn: Dẫn binh + 2 Phòng thủ +Chiến công + Mưu công

Ấn: Dẫn binh + 2 Phòng thủ +Chiến công + Mưu công
Tầng 92A Tầng 92B

Tầng 101